Skip to main content

Stemmen van het Europees Parlement voor contract voor onlineverkoop

Europese regels voor online verkoop kwamen een stap dichterbij, aangezien het Europees Parlement woensdag steun gaf aan de plannen voor een nieuwe contractenwet.

Het voorgestelde Europese contractenrecht zou standaardregels voor kopen en verkopen in heel Europa vaststellen grenzen in de 27 EU lidstaten en is met name relevant voor onlineverkoop. Momenteel koopt slechts 8 procent van de Europese consumenten online van een andere lidstaat. Hoewel taal betwistbaar een barrière is, is Viviane Reding, Europees commissaris voor Justitie, van mening dat een gebrek aan duidelijkheid over contracten ook een grote rol speelt.

"Vaak krijg je het volgende bericht op de website van het bedrijf:" Sorry, het product dat je hebt hebben aangevraagd, kunnen niet door u worden gekocht omdat u een niet-ingezetene bent. ' Hoewel we de taaldiversiteit van Europa niet altijd kunnen en mogen aanraken, is de diversiteit van het nationale systeem van contractenrecht geen onoverkomelijk obstakel.Wetten kunnen samenvallen.Door verschillende contractenrechtsystemen kunnen bruggen worden gebouwd. zei.

De commissaris voegde eraan toe dat de nieuwe wet de 500 miljoen consumenten in Europa meer mogelijkheden zou bieden om over de grens te winkelen terwijl de transactiekosten voor kleine bedrijven worden verlaagd. Het zou een klein online bedrijf kunnen redden dat naar schatting € 9.000 (US $ 13.500) zou willen verhandelen in juridische kosten en vertaalkosten per land - of meer dan € 230.000 als zij hun bedrijf in de hele EU wilden opnemen, aldus de Commissie.

Contracten formaliseren een overeenkomst tussen partijen en kunnen betrekking hebben op een breed scala aan kwesties, waaronder de verkoop van goederen en aanverwante diensten zoals reparaties en onderhoud. Europa heeft momenteel meer dan 27 verschillende rechtsstelsels voor contractuele transacties.

Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat een website in de taal van een andere E.U. lidstaat kan worden beschouwd als het richten van zijn producten en diensten aan consumenten in deze andere staat, wat betekent dat bedrijven moeten voldoen, niet alleen aan de wetgeving van het eigen land, maar ook aan die van de andere lidstaat. Een gemeenschappelijk contractenrecht zou deze moeilijkheid omzeilen.

Het voorgestelde Europese contractenrecht is een optioneel instrument dat consumenten en websites kunnen in- of uitkiezen, mogelijk door middel van een "blauwe knop" die het voor de consument duidelijk zou maken, met taal zoals: "Als u hier klikt, dan contracteert u op basis van Europees contractenrecht, niet uw nationale wetgeving."

Het Europees Parlement keurde het ontwerp van Europees overeenkomstenrecht met overweldigende meerderheid goed met 521 voor en 145 tegen.